Hallenbad Lido Weggis

Das Hallenbad Lido Weggis, Kanton Luzern.