Strand Lido Ascona

Stimmungsbild vom Strand im Lido Ascona.