Vitznau Kurpark Dorf

Abend-Stimmung über dem Kurpark in Vitznau.