Kurpark Vitznau

Sommerstimmung auf dem Kurpark in Vitznau.