Strandbad Ratzeburg

Sommerstimmung im Strandbad Ratzeburg...