Strandbad Mythenquai Zürich

Stimmungsbild vom Sandstrand im Seebad Mythenquai, Zürich ...